Bảng giá Email Doanh Nghiệp 2018

Bảng giá Email Doanh Nghiệp 2018

Email Doanh Nghiệp giúp Doanh nghiệp quản lý tập trung với tên miền riêng tạo sự tin cậy cho đối tác, quản lý nội dung Email nhân viên, tích hợp với giải pháp văn phòng, Email dung lượng lớn, Anti virus, chống spam và hỗ trợ truy cập nhiều thiết bị. Email Business hỗ trợ mã hóa theo dõi Email gởi đến và gởi đi.

Bảng giá Email Doanh Nghiệp 2018

Tags
Tin tức khác